Офіційні правила

Цей Конкурс на найкращий дизайн для Кімі 2021 («Конкурс») проводиться за підтримки компанії Acer Europe SA («Спонсор»). Кожна особа, яка бере участь у Конкурсі («Учасник»), погоджується дотримуватися цих Офіційних правил і рішень Спонсора та його журі, які матимуть остаточний та обов’язковий характер щодо всіх питань, що стосуються Конкурсу.

Період реєстрації Учасників

Конкурс розпочинається 1 травня 2021 року о 00:01 за центральноєвропейським часом. Кінцевий термін подання заявок на участь – 1 червня 2021 року о 23:59 за центральноєвропейським часом.

Хто може брати участь у Конкурсі

У Конкурсі можуть брати участь особи, що легально живуть у Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Israel, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Russia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine та United Kingdom та яким виповнилося 18 років. Резиденти інших країн, окрім перелічених вище, не можуть брати участі в Конкурсі. Фізичні особи, найняті Спонсором чи його відповідними афілійованими компаніями, дочірніми компаніями та/або рекламними і промоагенціями (сукупно – «Сторони Конкурсу») у будь-який час протягом Періоду реєстрації Учасників, та їхні найближчі родичі або особи, що живуть із ними в одному домогосподарстві, не можуть брати участі в Конкурсі.

Спонсор залишає за собою право на перевірку відповідності кожної особи, що подала заявку на участь у Конкурсі, вимогам до Учасників. Зокрема, Спонсор може попросити Учасників підтвердити свій вік та особу шляхом надання чинного паспорта/посвідчення особи.

Участь у Конкурсі є безкоштовною. Ні право на участь, ні перемога у Конкурсі не залежать від придбання будь-якого товару або здійснення будь-якого платежу.

Порядок проведення Конкурсу та приз

Учасники беруть участь у Конкурсі шляхом завантаження своїх власних творчих робіт («Дизайн») на цільову сторінку Конкурсу. Учасники, що відповідають вимогам щодо участі в Конкурсі, мають дотримуватися всіх інструкцій Спонсора стосовно участі. Дизайн має бути представлено у загальноприйнятому форматі зображення (JPG, PNG або PDF). Спонсор залишає за собою право дискваліфікувати будь-яких Учасників, які порушують ці умови та положення Конкурсу або надають неправдиві дані, у будь-який час, без попередження та без зобов’язання повідомляти про причини такої дискваліфікації. У разі дискваліфікації переможця його може бути заднім числом позбавлено права на надані вигоди та раніше вручені призи, які він повинен буде повернути організаторам Конкурсу. У таких випадках переможець не має права висувати претензії до Спонсора.

Переможець Конкурсу отримає такий приз:

Настільний ПК ConceptD 300 та монітор серії ConceptD CP, приблизна роздрібна вартість яких становить 3500 євро.

Призи не підлягають передачі іншим особам або виплаті у грошовому чи іншому еквіваленті. Спонсор залишає за собою право замінити приз або частину призу на інший приз або частину призу такої ж або більшої вартості, якщо приз або будь-яка частина призу стануть недоступні. За винятком випадків, прямо передбачених цим документом, призові пакети не включають страхування, особисті витрати, непередбачені витрати, чайові або будь-які інші пункти, прямо не вказані в цих Офіційних правилах. Переможець несе виключну відповідальність за сплату всіх відповідних податків та зборів за використання призів. Якщо стягнення податків є обов’язковим за законом, Спонсор або його агенти вимагатимуть від переможця сплати податків до відповідних податкових органів. Спонсор прямо відмовляється від будь-якої відповідальності за травми або збитки, спричинені будь-якій особі, або пошкодження будь-якого майна, що сталося у зв’язку з доставкою та/або подальшим використанням присуджених призів. Спонсор не надає жодних запевнень чи гарантій щодо зовнішнього вигляду, безпеки або функціонування будь-яких присуджених призів.

Потенційний переможець отримає повідомлення електронною поштою 16 червня 2021 року приблизно о 15:00 за центральноєвропейським часом. Потенційний переможець матиме 24 (двадцять чотири) години з моменту отримання повідомлення, щоб надати підтвердження та прийняти приз. Організатори можуть вимагати від потенційного переможця підтвердити свою відповідність вимогам до Учасників Конкурсу та підписати документ про звільнення та відмову від відповідальності. Перевірку необхідно провести протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин від моменту повідомлення імені потенційного переможця.

Переможець може офіційно прийняти приз, надіславши відповідь на електронну адресу kimiscreatorchallenge@acer.com. Якщо повідомлення про приз не може бути доставлено, потенційний переможець утратить усі права на приз і буде обрано іншого переможця. Приз не буде присуджено потенційному переможцю, якщо він/вона не надішле підтвердження прийняття призу. Для того щоб мати змогу отримати приз, переможець зобов’язаний надати таку інформацію та документи: ім’я, адреса й дата народження. Переможець також утрачає права на приз, якщо він не отримає його протягом одного місяця від моменту оголошення переможця з причин, що не залежать від Спонсора.

Учасник погоджується з цими Офіційними правилами участі, завантажуючи творчі роботи на мікросайтову платформу.

Визначення переможця

Конкурс передбачає два раунди. У першому раунді буде проведено онлайн-голосування для визначення трьох фіналістів Конкурсу. Онлайн-голосування проводитиметься на цій мікросайтовій платформі. З метою виявлення можливих порушень за цим наглядатиме Спонсор. Спонсор залишає за собою право на активне втручання в онлайн-голосування в разі виявлення порушень, включаючи голосування за допомогою ботів тощо. У другому раунді експертне журі, визначене та призначене Спонсором, обирає одного переможця з-поміж трьох фіналістів Конкурсу.

Надання творчих робіт Учасниками

Учасник запевняє та гарантує, що наданий ним/нею Дизайн:

 • не є явно сексуального характеру і не містить натяків на секс; не є надміру жорстоким; не принижує будь-яких осіб через їхню етнічну або расову приналежність, стать, релігійні погляди або сексуальні вподобання, інвалідність чи вікову групу; не містить непристойного або порнографічного контенту;
 • не є непристойним, вульгарним або образливим, не виражає агресії та негативу в будь-якій формі й не підтримує будь-які хейтерські групи;
 • не пропагує алкоголю, заборонених наркотиків, тютюну, вогнепальної або іншої зброї (а також уживання чи використання будь-чого з вищезазначеного), незаконної діяльності або будь-якої діяльності, що може виявитися шкідливою чи небезпечною;
 • не ганьбить, не спотворює і не містить зневажливих або образливих висловів на адресу Спонсора (або його товарів чи послуг) й інших фізичних та/або юридичних осіб;
 • не використовує будь-яких товарних знаків, логотипів, маркування, захищених авторським правом матеріалів, що належать іншим особам, не порушує іншим чином будь-які права третіх осіб, як це визначено Спонсором, та не містить будь-якої інформації, що ідентифікує будь-яких осіб;
 • не містить будь-яких зображень, вокальних записів, відеозаписів, прикметних особливостей або будь-якої особистої інформації, що ідентифікує будь-яких осіб.

Вимоги до Дизайну:

 • Дизайн має бути повністю оригінальним і створеним виключно Учасником, який має на нього всі необхідні права;
 • Дизайн не має бути раніше опублікованим, поданим або використовуваним у будь-який інший спосіб із будь-якою іншою метою.
 • Дизайн не має порушувати або використовувати будь-які об’єкти інтелектуальної власності або інших майнових прав, що належать будь-яким фізичним чи юридичним особам, шляхом їх повторення, використання, показу, виконання чи розповсюдження.

Твори, що містять будь-які з вищезазначених матеріалів або будь-який інший невідповідний контент, як це визначено Спонсором на його власний та абсолютний розсуд, вважатимуться такими, що не відповідають вимогам, та не будуть допущені до участі в Конкурсі. Подаючи заявку на участь у Конкурсі, кожен Учасник погоджується з тим, що його заявка має відповідати цим Офіційним правилам. Кожен Учасник також погоджується з тим, що Спонсор може дискваліфікувати Учасника й відсторонити його від участі в Конкурсі, якщо Спонсор на власний і абсолютний розсуд визначить, що заявка такого Учасника не відповідає цим Офіційним правилам. Якщо Спонсор відхилить будь-яку заявку на участь, така заявка вважатиметься дискваліфікованою і недійсною. Учасник несе виключну відповідальність за подання заявки на участь. Заявки можна подавати лише у спосіб, визначений у цьому документі. Автоматизоване подання заявок (включаючи, без обмеження, подання заявок із використанням будь-яких роботів, скриптів, макросів чи інших автоматизованих механізмів) заборонене. Такі заявки буде відхилено. Використання автоматизованих механізмів, схем купівлі голосів та інших методів отримання Учасниками фальшивих голосів категорично заборонене. Приймаються лише заявки, що відповідають правилам і є справді отриманими Сторонами Конкурсу. Заявки, що містять нерозбірливу, незрозумілу, неповну або сфальсифіковану інформацію, буде відхилено.

Спонсор не приймає і не розглядає ідей, креативних матеріалів, процесів, коментарів, відгуків чи технологій, надісланих без запрошення (окремо іменованих «Матеріали, надіслані без запрошення»). Слід мати на увазі, що будь-які матеріали, надіслані Спонсору без запрошення, не вважатимуться конфіденційними. Надсилаючи Спонсору будь-які матеріали без запрошення, Учасник надає Спонсору необмежену, нескасовну, постійну, невиключну, безоплатну, повністю оплачену ліцензію, що підлягає субліцензуванню та передачі іншим особам без будь-яких обмежень і є чинною на території всього світу, на використання, відтворення, показ, виконання, внесення змін, передачу та розповсюдження таких матеріалів, надісланих без запрошення, з будь-якою метою, включаючи будь-які ідеї, концепції, ноу-хау чи методи, які можуть міститися або розкриватися у таких материалах. Цим Учасники підтверджують, що вони надають Спонсору такі права в обмін на отримання прав на доступ та використання цієї мікросайтової платформи і що Спонсор не зобов’язаний надавати Учасникам будь-які додаткові компенсації або визнавати матеріали, надіслані Учасниками.

Спонсор не оголошуватиме імені Учасника або іншим чином не оприлюднюватиме той факт, що Учасник надіслав Спонсору матеріали чи іншу інформацію, окрім випадків, коли: (а) Спонсор отримав дозвіл Учасника на використання його/її імені; або (b) Спонсор від самого початку повідомив Учаснику про те, що матеріали чи інша інформація, яку він/вона надсилає через мікросайтову платформу, буде опубліковано або використано іншим чином із зазначенням імені Учасника; або (c) Спонсор зобов’язаний розкривати таку інформацію за вимогами законодавства.

Право власності на надіслані матеріали

Надсилаючи Дизайн на Конкурс:

 • Учасник погоджується і безповоротно передає Спонсору право на необмежене використання, експлуатацію та публікацію Дизайну, створеного Учасником, без будь-якої компенсації в межах, дозволених законодавством. Спонсор, його афілійовані особи, агенти та/або представники можуть просувати, редагувати, публікувати, використовувати, адаптувати, модифікувати, копіювати, розповсюджувати або розпоряджатися Дизайном чи будь-якими його елементами без будь-яких обмежень та з рекламною метою в Інтернеті, у друкованих матеріалах, у кінофільмах, на телебаченні або в будь-яких інших засобах масової інформації.
 • Учасник визнає та погоджується з тим, що Спонсор може отримати багато варіантів Дизайну в рамках цього Конкурсу та/або інших рекламних заходів, організованих Спонсором, чи випускати матеріали, подібні до Дизайну, надісланого Учасником, і що такий Дизайн може бути подібним або ідентичним за темою, ідеєю, форматом чи іншими характеристиками до інших робіт, надісланих у рамках цього Конкурсу. Учасник відмовляється від будь-яких претензій, які він мав або може мати наразі та/або в майбутньому, стосовно того, що будь-який Дизайн, прийнятий, розглянутий та/або використовуваний Спонсором, може бути подібним до його Дизайну, або що Учасник може мати право на будь-яку компенсацію у зв’язку з використанням такого Дизайну Спонсором.
 • Учасник підтверджує, що він/вона має право на необмежену передачу прав і що, зокрема, жодні треті особи не мають інших прав на Дизайн. Якщо треті особи висувають претензії до Спонсора, його афілійованих осіб, агентів та/або представників стосовно своїх прав на Дизайн, Учасник зобов’язаний захищати Спонсора від таких претензій та відшкодувати йому можливі збитки, пов’язані з такими претензіями, в повному обсязі.

Інші положення

Усі надіслані заявки та Дизайни переходять у власність Спонсора і не підлягають поверненню. Учасник несе відповідальність за дотримання всіх умов, що містяться в Офіційних правилах. Спонсор не несе відповідальності за будь-які втрачені, отримані із запізненням, неправильно надіслані, викрадені, нерозбірливі або неповні заявки, а також за будь-які несправності комп’ютерного обладнання, порушення інтернет-з’єднання, телефонного зв’язку чи проблеми технічного характеру.

Сторони Конкурсу не несуть відповідальності за будь-яку неточну або недостовірну інформацію, оприлюднену в результаті будь-яких дій користувачів вебсайтів, використання будь-якого обладнання чи програм у рамках Конкурсу або у зв’язку з ним, а також у разі виникнення будь-яких помилок, пов’язаних із технічним або людським фактором, під час обробки заявок на участь у Конкурсі. Сторони Конкурсу не несуть відповідальності за будь-які помилки, пропуски, переривання, видалення, дефекти, затримки в роботі або передачі інформації, порушення в роботі ліній зв’язку, крадіжку чи знищення або несанкціонований доступ до заявок чи несанкціоноване внесення змін до заявок. Сторони Конкурсу не несуть відповідальності за будь-які проблеми, збої або технічні несправності будь-яких телефонних мереж чи ліній, комп’ютерних онлайн-систем, серверів, провайдерів, комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, електронної пошти, програвачів або браузерів через технічні проблеми чи перевантаження трафіку в Інтернеті або на будь-якому вебсайті, а також за проблеми, що становлять будь-яку комбінацію вищезазначених збоїв. Сторони Конкурсу не несуть відповідальності за будь-які травми чи шкоду, завдані Учасникам або будь-якому комп’ютерному обладнанню у зв’язку з участю або завантаженням матеріалів у рамках Конкурсу. Якщо з будь-яких причин Конкурс не може бути проведено згідно з планом, включаючи зараження комп’ютерними вірусами, помилки, підробку, несанкціоноване втручання, шахрайство, технічні збої або будь-які інші причини, що не залежать від Сторін Конкурсу, які порушують належний порядок адміністрування, безпеку, чесне, справедливе або належне проведення цього Конкурсу, Спонсор залишає за собою право на власний розсуд скасувати, припинити, внести зміни або призупинити Конкурс та обрати переможця серед авторів усіх творів, що відповідають установленим вимогам та були отримані до скасування Конкурсу. Учасників, які вдаватимуться до спроб фальсифікації або зловживання стосовно будь-яких аспектів цього Конкурсу, а також Учасників, з вини яких, на думку Спонсора, виникли несправності, помилки, збої або пошкодження, буде дискваліфіковано.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: БУДЬ-ЯКІ СПРОБИ СВІДОМОГО ПОШКОДЖЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ВЕБСАЙТІВ АБО ПОРУШЕННЯ НАЛЕЖНОГО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З БОКУ УЧАСНИКІВ ЧИ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ОСІБ МОЖУТЬ СТАНОВИТИ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ТАКИХ СПРОБ СПОНСОР ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВИМАГАТИ ВІД ТАКОЇ ОСОБИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У МАКСИМАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ. Спонсор залишає за собою право на виправлення будь-яких типографських або друкарських помилок, помилок комп’ютерного програмування чи помилок оператора.

Беручи участь у цьому Конкурсі, Учасники погоджуються захищати та гарантувати компенсацію збитків Сторонам Конкурсу та кожній з їх відповідних материнських, афілійованих, дочірніх компаній, посадових осіб, директорів, представників, агентів та робітників у зв’язку з будь-якою відповідальністю за будь-яку фізичну або матеріальну шкоду чи збитки будь-якого роду, що можуть виникнути внаслідок так дій, як прямих, так і опосередкованих, або у зв’язку з ними: 1) присудження, прийняття, отримання, володіння, використання та/або неналежне використання будь-якого призу, присудженого відповідно до цього документа; або 2) участь у Конкурсі або будь-які заходи, пов’язані з призами, включаючи, без обмеження, подорожі у рамках будь-якої діяльності, пов’язаної з призами.

Конфіденційність

Беручи участь у цьому Конкурсі, Учасники погоджуються на використання Спонсором їхньої персональної інформації для прямого онлайн- і офлайн-маркетингу. Із Політикою конфіденційності Спонсора можна ознайомитися за посиланням: https://www.acer/us/en/privacy/. Ваша персональна інформація може бути розкрита іншим Сторонам Конкурсу. Кожна зі Сторін Конкурсу несе повну відповідальність за використання нею цієї інформації.

Застосовне законодавство

За винятком випадків, коли це заборонено законом, умовою участі в цьому Конкурсі є згода Учасника на те, що будь-які суперечки та позови, що виникають унаслідок цього Конкурсу або у зв’язку з ним, а також будь-якими присудженими призами, підлягають розгляду виключно згідно із законодавством Швейцарії. За жодних обставин Учаснику не дозволяється отримувати інші компенсації, й цим Учасник відмовляється від усіх прав вимагати компенсації штрафних, випадкових або наслідкових збитків або будь-яких інших збитків, включаючи гонорари адвокатів, окрім компенсації фактичних власних витрат Учасника (тобто витрат, пов’язаних із участю у цьому Конкурсі), і надалі Учасник відмовляється від усіх прав на збільшення чи примноження збитків. Усі питання, що стосуються тлумачення, чинності, інтерпретації та можливості примусового виконання цих Офіційних правил або прав та обов’язків Учасників і Спонсора у зв’язку з цим Конкурсом, регулюються та тлумачаться згідно із законодавством Швейцарії.